آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین های معاونت پژوهش و فناوری

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینیدفتر ارتباط با صنعت و کارافرینی
شیوه نامه همکاری با مراکز انتقال فناوریدفتر امور پژوهش و فناوری
شیوه نامه هفته پژوهش و فناوریدفتر امور پژوهش و فناوری
شیوه نامه فرهنگ سازی شغلیدفتر ارتباط با صنعت و کارافرینی
شیوه نامه بازاریابی محصولات دانش بنیاندفتر امور پژوهش و فناوری
شیوه نامه ارزیابی برترین های علمی کاربردیدر هفته پژوهش و فناوریدفتر امور پژوهش و فناوری
دستورالعمل اجرایی مسابقه ملی طرح کسب و کاردفتر ارتباط با صنعت و کارافرینی
دستورالعمل اجرای تور فناوریدفتر امور پژوهش و فناوری
دستورالعمل کمیته کارآفرینی استان و دفتر کارآفرینیدفتر ارتباط با صنعت و کارافرینی
بخشنامه چاپ کتابمرکز اسناد و انتشارات
آیین نامه کارگروه جلب سرمایه گذاردفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه برگزاری رویداد شتابدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه برگزاری المپیاد ملیدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه ایجاد مرکز نوآوریدفتر امور پژوهش و فناوری
فرم های برگزاری کارگاه آموزشیفرم های پژوهش و فناوری
راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردیمرکز اسناد و انتشارات
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسیمرکز اسناد و انتشارات
آئین نامه کتاب برتر سالمرکز اسناد و انتشارات
آیین نامه جشنواره ملی مخترعان، مبتکران و کارآفریناندفتر ارتباط با صنعت و کارافرینی
آیین نامه کمیته فنی تفاهم نامه هادفتر ارتباط با صنعت و کارافرینی