تغییر رشته

 1. دانشجوی دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با داشتن شرایط زیر و فقط یک‌بار در طول دوره تحصیل بجز اولین نیم‌سال تحصیلی و صرفاً در تابستان نسبت به ارایه درخواست خود به گروه آموزشی مرکز طبق تقویم آموزشی ارسالی دانشگاه اقدام نماید. شورای مرکز با ارسال مدارک (فهرست سازمان سنجش، وضعیت تحصیلی دانشجو و تکمیل کاربرگ مربوطه) نسبت به ارسال موضوع به شورای استان ظرف مدت مشخص شده در تقویم آموزشی اقدام می‌نماید. شورای استان نیز می‌تواند درخصوص تغییررشته یا گرایش تحصیلی با رعایت شرایط و ضوابط زیر، اقدام نماید:
  • وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان مرکز
  • کمتر نبودن معدل کل دانشجو از معدل کل پایین‌ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان دوره تحصیلی پذیرفته شده.
  • امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات تحصیلی مجاز باقی‌مانده.
 2. تغییر رشته از رشته‌های متمرکز به رشته‌های نیمه متمرکز امکان پذیر نیست.
 3. دانشجو در هریک از مقاطع تحصیلی، تنها یک بار می‌تواند تغییر رشته یا تغییرگرایش دهد. 
 4. برای دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کاردانی تغییر رشته با تشخیص شورای استان حداکثر 2 بار امکان‌پذیر می‌باشد.
 5. تغییررشته در مقطع کارشناسی ممنوع است. اما تغییر گرایش در یک زیر گروه مجاز می‌باشد.
 6. تصمیم گیری در خصوص تغییررشته در زیر گروه آموزشی بر عهده شورای مرکز و تغییر رشته در همان گروه آموزشی با شورای استان، با رعایت قوانین می باشد.
 7. در صورتی‌که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد، موافقت با تغییر رشته دانشجو در همان گروه آموزشی و مقطع تحصیلی با نظر شورای استان انجام می‌گردد. در این مورد، نیاز به رعایت بندهای 1  تا 3 ماده 28 نمی‌باشد.
 8. در صورتی‌که دانشجو توانایی ادامه تحصیل درکلیه رشته‌های گروه آموزشی خود را از دست داده باشد، موافقت با تغییر رشته دانشجو از یک گروه آموزشی به گروه آموزشی دیگر صرفاً با ارسال مدارک و مستندات از طریق شورای استان و با تایید  شورای بررسی موارد خاص دانشگاه انجام می‌گردد.
 9. در مواردی که ایجاب می‌نماید یک دانشجو ضمن انتقال از یک مرکز به مرکز دیگر الزاماً تغییر رشته دهد، انتقال توام با تغییر رشته امکان پذیر است، منوط بر آن‌که دانشجو شرایط انتقال و تغییر رشته توأمان را داشته و هر دو کار به طور هم­زمان صورت گیرد. چنانچه رشته مورد نظر در مبدأ نباشد، دانشجو منتقل می‌شود و سپس تغییر رشته می‌دهد.
 10. دانشجویان دوره­های کاردانی و کارشناسی ترمی که به هر دلیل قادر به ادامه تحصیل با سرفصل رشته پذیرفته­شده نیستند، می­توانند با سرفصل جدید دوره­های کاردانی فنی/کاردانی حرفه­ای/ مهندسی فناوری/کارشناسی حرفه­ای ادامه تحصیل دهند. مرکز آموزش می­تواند نسبت به معادل­سازی دروس گذرانده­شده و تغییر دوره اقدام نماید.        
 11. دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل‌سازی می‌شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می‌شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد، در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می‌ماند.
 12. در مورد دانشجوی شاهد و ایثارگر، پذیرش دروس با حداقل نمره 10 بنا به تشخیص شورای استان الزامی است.
 13. تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم‌سطح صورت می‌گیرد. ضمنا تغییر رشته از مقاطع تحصیلی بالاتر به پایین‌تر (در گروه آموزشی و با نظر شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ) بلامانع است. برای این‌گونه دانشجویان به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیم‌سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می‌شود.
 14. دانشجوی شاهد و ایثارگری که به تشخیص شورای استان  توانایی ادامه تحصیل در رشته خود را نداشته باشد، می‌تواند به رشته دیگری در گروه آموزشی مربوط و یا رشته‌ای در سایر گروه‌های آموزشی تغییر ‌رشته دهد. در صورتی‌که تغییر ‌رشته منوط به تغییر محل تحصیل باشد، با تایید شورای استان ، مرکز مقصد ملزم به پذیرش دانشجو می‌باشد.
 15. تقاضای تغییر رشته و انتقال توأم با تغییر رشته دانشجویان در مهلت اعلام‌شده از طرف دانشگاه قابل بررسی و تصمیم‌گیری است.
 16. اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته تحصیلی جدید در زمان تعیین شده به منزله انصراف از تغییررشته تلقی می­گردد.