نقل و انتقالات دانشجو

  1. زمان نقل و انتقال دانشجویان تابع تقویم آموزشی دانشگاه می باشد و معمولا زمان انتقال نیمسال اول (مهرماه) از اواخر خرداد در سامانه قابل ثبت می باشد و زمان انتقال نیمسال دوم (بهمن ماه) از اواخر آذرماه قابل ثبت می باشد.
  2. در مواردی که ایجاب می‌نماید یک دانشجو ضمن انتقال از یک مرکز به مرکز دیگر الزاماً تغییر رشته دهد، انتقال توام با تغییر رشته امکان پذیر است، منوط بر آن‌که دانشجو شرایط انتقال و تغییر رشته توأمان را داشته و هر دو کار به طور هم­زمان صورت گیرد. چنانچه رشته مورد نظر در مبدأ نباشد، دانشجو منتقل می‌شود و سپس تغییر رشته می‌دهد.
  3. تقاضای تغییر رشته و انتقال توأم با تغییر رشته دانشجویان در مهلت اعلام‌شده از طرف دانشگاه قابل بررسی و تصمیم‌گیری است.
  4. درصورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو در مرکز مبداء که نمرات آن‌ها 12و یا بالاتر است؛ پذیرفته ‏می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12، بر عهده مرکز مقصد می‌باشد.‏ تمام نمرات درسی دانشجو (چه در مرکز مبداء و یا مقصد) اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً درکارنامه دانشجو ثبت ونمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل محسوب می‌شود.‏
  5. گواهینامه موقت دانش­آموختگی دانشجوی انتقالی توسط مرکز مقصد صادر می‌گردد.
  6. صدور و امضاء گواهینامه موقت، ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی به منزله بررسی دقیق و تطبیق و تائید رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل­های آموزشی اعم از صحت سرفصل دروس، سوابق تحصیلی، سوابق هویتی، وضعیت نظام وظیفه، مدرک مقطع تحصیلی قبل و تائیدیه آن، فهرست سازمان سنجش، رفع مغایرت، مجوزهای حاصله از شوراهای بررسی موارد خاص یا آموزشی، انضباطی، نقل و انتقالات، نمرات ثبت شده، بررسی تعهد خدمتی، وام صندوق رفاه، رعایت پیش­نیاز و هم­نیاز، وضعیت مالی، ثبت نام مرکز و رشته براساس دفترچه پذیرش، تاریخ دانش­آموختگی، بروزرسانی و اعمال تغییرات در سامانه آموزشی دانشگاه و غیره می­باشد.