خدمات آموزشی و مدرسین

نام: میثم کمره ئی

پست مورد تصدی: کارشناس خدمات آموزشی و مدرسین

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 4-06633432631  داخلی  102

 

 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال 1389-1391

عنوان پایان نامه: ارزیابی و مدل­سازی قابلیت اطمینان در شبکه­های حسگر بی­سیم

استاد راهنما: دکتر احمد پاطوقی- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی کامپیوتر

نمره پایان نامه: 20

 • لیسانس: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال 1386-1389

عنوان پایان نامه: داده­کاوی و الگوریتم­های آن در پایگاه داده SQL

استاد راهنما: دکتر سارا نظری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

سوابق شغلی

 • عضو هیئت علمی- طرح سربازی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد استان لرستان، از تیر ماه 1393 تا تیر ماه 1397.
 • کارمند ، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد استان لرستان، از تیر ماه 1397 تاکنون.
 • مدرس حق التدریس دانشگاه­های آزاد، پیام نور و جامع علمی کاربردی.

سوابق آموزشی

 • تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز از سال 1391 تا سال 1395.

تدریس دروس: نظریه زبان­ها و ماشین، گرافیک کامپیوتری، شبکه­های کامپیوتری، ذخیره و بازیابی اطلاعات، زبان ماشین و برنامه­سازی سیستم، سیستم عامل، پروژه.

 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز از سال 1390 تاکنون.

تدریس دروس: ساختمان داده­ها، پایگاه داده­ها، ذخیره و بازیابی اطلاعات، گرافیک کامپیوتری، برنامه­نویسی کامپیوتر، پروژه.

 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ازنا- از سال 1390 تا سال 1391.
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی الیگودرز 1- از سال 1389 تا کنون.
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد- از سال 1394 تا 1395.
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری خرم آباد- از سال 1394 تا 1395.
 • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد شیشه لرستان- از سال 1391 تاکنون.
 • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانداری لرستان- از سال 1394 تاکنون.
 • عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان- از سال 1389 تاکنون.

سوابق علمی و پژوهشی

الف) مقالات در مجلات ISI

 1. Meisam Kamarei, Mojtaba Hajimohammadi, Ahmad Patooghy, Mahdi Fazeli, “An Efficient Data Aggregation Method for Event-Driven WSNs: A Modeling & Evaluation Approach”, Springer International Journal of Wireless Personal Communications, vol. 84, no. 1, pp. 745-764, 2015. (Impact Factor: 0.979)

ب) مقالات در دیگر مجلات

 1. Meisam Kamarei, Ahmad Patooghy, Zohreh Shahsavari, Mohammad Javad Salehi,“Lifetime Expansion in WSNs Using Mobile Data Collector: A Learning Automata Approach”, Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2018.
 2. Meisam Kamarei, Ahmad Patooghy, Mahdi Fazeli, “Unauthenticated Event Detection in Wireless Sensor Networks Using Sensors Co-Coverage”, The ISC International Journal of Information Security (iSecure), vol 8, no. 1, pp. 1-12, 2016.
 3. Meisam Kamarei, Ghasem Kamarei, Zohreh Shahsavari, “An Efficient Routing Algorithm to Lifetime Expansion in Wireless Sensor Networks” Journal of Advances in Computer Research, Article in press, 2016. 
 4. Fatemeh Tavakoli, Meisam Kamarei, Gholam Reza Asgari, “An Efficient Fault-Tolerance Routing Algorithm for Mobile Ad-hoc Networks”, Journal of Advances in Computer Research, vol 7, no. 2, pp. 23-40, 2016.
 5. Fatemeh Tavakoli, Meisam Kamarei, Gholam Reza Asgari, “Fault-tolerance Enhancement in Mobile Ad-hoc Networks Using Backup Nodes”, Journal of Advances in Computer Research, vol 6, no. 4, pp. 69-79, 2015.
 6. Meisam Kamarei, Ahmad Patooghy, Mahdi Fazeli, Mohammad Javad Salehi, “AT2A: Defending Unauthenticated Broadcast Attacks in Mobile Wireless Sensor Networks”, International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering (IJECCE), vol. 5, no. 5, pp. 1216-1221, 2014.
 7. Ahmad Patooghy, Meisam Kamarei, Ali Farajzadeh, Fatemeh Tavakoli, and Mahdi Saeidmanesh, "Load-Balancing Enhancement by a Mobile Data Collector in Wireless Sensor Networks," International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, vol. 7, no. 3-4, pp. 634-638, 2014.

ج) مقالات در دست تألیف

 1. Meisam Kamarei, Ahmad Patooghy, Vesal Hakami, “A Single/Multi Path Routing Algorithm to Packet Uni/Multicast in Wireless Sensor Networks”.
 2. Meisam Kamarei, Ahmad Patooghy, “Route Packet Uneven, Consume Energy Even: A Lifetime Expanding Routing Algorithm for WSNs”.
 3. Meisam Kamarei, Ahmad Patooghy, “WDSR: An Efficient Routing Algorithm to Energy Consumption Distribution in WSNs”.

د) مقالات کنفرانس

 1. Meisam Kamarei, Amir Hossein Nasrolah Barati, Ahmad Patooghy, Mahdi Fazeli, “The More The Safe, The Less The Unsafe: An Efficient Method to Unauthenticated Packets Detection in WSNs”, IEEE The 7th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT2015), Urmia, Iran, 2015. (Best paper)
 2. Meisam Kamarei, Mojtaba Hajimohammadi, Ahmad Patooghy, Mahdi Fazeli, “OLDA: An Efficient On-Line Data Aggregation Method for Wireless Sensor Networks”, IEEE Eighth International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA2013), pp. 49-53, Compiegne, France, 2013.
 3. Meisam Kamarei, Ahmad Patooghy, Mahdi Fazeli, “LLDA: A Low-Latency Data Aggregation Method to Minimize Data Redundancy in Wireless Sensor Networks”, IEEE The 5th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT2013), Shiraz, Fars, 2013.
 4. Fatemeh Tavakoli, Abbas Karimi, Meisam Kamarei, “Backup Nodes Election to Fault-tolerance Enhancement in MANETs “,The 6th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT2014), Shahrood, Iran, 2014. (In Persian)
 5. Meisam Kamarei, Mojtaba Hajimohammadi, “An Efficient Data Aggregation Method to Real-time Applications of Wireless Sensor Networks”, The 5th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT2013), Shiraz, Fars, 2013. (In Persian)

ی) طرح­های پژوهشی

 1. ارائه و مدل­سازی یک روش تجمیع داده­ها در شبکه­های حسگر بی­سیم، پژوهشگاه دانش­های بنیادین تهران (IPM)، وضعیت طرح: اتمام.
 2. ارزیابی و مدل­سازی قابلیت اطمینان در شبکه­های حسگر بی­سیم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، وضعیت طرح: در حال انجام.
 3. یک روش کارا برای شناسایی بسته­های اطلاعاتی احراز هویت نشده در شبکه­های حسگر بی­سیم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، وضعیت طرح: در حال انجام.

ه) همکاری با مجلات علمی

 1. داوری مقالات در مجله بین المللی IETE.
 2. داوری مقالات در مجله بین المللی Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences.

افتخارات

پژوهشگر برگزیده استان لرستان در سال 1395.

مقاله برگزیده در همایش بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، سال 1394، دانشگاه ارومیه.

دریافت لوح سپاس جهت راه اندازی بایگانی الکترونیکی اسناد و مدارک دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان.

دریافت لوح سپاس جهت حصول بیشترین پیشرفت کار در بین امور دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور.

زمینه­های مورد علاقه

بهبود قابلیت اطمینان در شبکه­های موردی بی­سیم

امنیت در شبکه­های موردی بی­سیم

مسیریابی و تعادل بار در شبکه­های موردی بی­سیم

آتاماتای یادگیرنده

مدل­سازی و ارزیابی سیستم­های بی­درنگ

مسیریابی در شبکه­های میان ارتباطی

امنیت و مسیریابی در اینترنت اشیا

شرکت در کنفرانس­ها و کارگاه­های آموزشی

شرکت در کنفرانس بین­المللی فناوری اطلاعات و دانش، و ارائه دو مقاله، ایران-شیراز، خرداد 1392.

شرکت در کارگاه آموزشی روش تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز، بهمن 1392.

شرکت در کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، و ارائه یک مقاله، ایران-شاهرود، خرداد 1393.

شرکت در کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، و ارائه یک مقاله، ایران-ارومیه، خرداد 1394.

شرکت در چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، بهمن ماه 1396.

شرکت در کارگاه آموزشی سامانه سجاد، خرم آباد، مرداد 1394.

مدرس کارگاه آموزشی کارشناسان دانش آموختگان مراکز آموزش علمی کاربردی استان لرستان، شهریور 1394.

شرکت در کارگاه قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصفهان، دی ماه 1394.

شرکت در دوره آموزشی " مدیریت منابع و منبع نویسی در مقالات با نرم افزار EndNote"، دانشگاه لرستان، آذر ماه 1394.

شرکت در دوره آموزشی " رفرنس نویسی با نرم افزار Reference Manager 12"، دانشگاه لرستان، آذر ماه 1394.

شرکت در دوره آموزشی " هوش مصنوعی و کاربردهای بین رشته­ای"، دانشگاه لرستان، آذر ماه 1394.

شرکت در دوره آموزشی " انتشار نتایج تحقیق و اخلاق پژوهشی"، دانشگاه لرستان، آذر ماه 1394.

شرکت در دوره آموزشی " آشنایی با روش نگارش مقالات علمی-پژوهشی (ISI-ISC)"، دانشگاه لرستان، آذر ماه 1394.

شرکت در کارگاه آموزشی "راهکارهای بهبود ارتباط میان فردی"، دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان، تیر ماه 1396.

شرکت در کارگاه آموزشی "نخستین دوره آموزش تخصصی بین المللی مقدماتی کارشناسان روابط بین الملل واحدهای استانی و موسسات دانشگاه جامع علمی - کاربردی"، ستاد مرکزی دانشگاه علمی کاربردی، تهران، آذر ماه 1396.

شرکت در کارگاه آموزشی "فرصت­های بین المللی سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی"، دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان، دی ماه 1396.

شرکت در کارگاه آموزشی "الگوی توانمندسازی مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی"، چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، بهمن ماه 1396.

شرکت در کارگاه آموزشی "آموزش های مهارتی و اشتغال"، چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، بهمن ماه 1396.

مدرس کارگاه آموزشی "نقش فناوری اطلاعات بر کارآفرینی و اشتغال زایی"، چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان، مهر ماه 1397.

شرکت در کارگاه آموزشی "نقش رسانه­ها در ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه"، چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان، مهر ماه 1397.

شرکت در کارگاه آموزشی "روش­های راه اندازی کسب و کار"، چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان، مهر ماه 1397.

شرکت در کارگاه آموزشی "خلاقیت و نوآوری در کسب و کارهای نوین"، چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان، مهر ماه 1397.

شرکت در کارگاه آموزشی " شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان­ها"، ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی، آذر ماه 1397.

شرکت در کارگاه آموزشی " تضمین کیفیت، مبانی و جایگاه آن در آموزش عالی"، دانششگاه لرستان، بهمن ماه 1397.

مهارت­ها

زبان­های برنامه نویسی: graphics environment of C and OpenGL, Pascal, C, C++, Java, VC++, C#  Prolog, .

سیستم­های عامل: . Dos, Windows (3.1 to 7) ,Unix, Linux, VMWare

ابزار­های مدل­سازی: .Eclipse , NS2, Uppal, Bogor, AGG

پایگاه داده­ها:  .Access, Sql-Server

ویرایش­گر متن: Latex, Microsoft Office package.

سوابق اجرائی

کارشناس انفورماتیک نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1390.

کارشناس انفورماتیک یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1392.

عضو کمیته علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در جشنواره هفته پژوهش و فناوری، آذر 93.

کارشناس دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان، از سال 93 تا 94.

کارشناس مسئول دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان، از سال 94 تا 97.

مسئول اداره خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان، از سال 97.

مسئول امور مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان، از سال 98.

عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان، سال 94 تا کنون.

دبیر کانون دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان، سال 94.

عضو کمیته علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در جشنواره هفته پژوهش و فناوری، آذر 94.

دبیر کمیته اجرایی جشن دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان، سال 94.

عضو هیئت مدیره شرکت وندا توسعه امید، سال 1395.

مجری طراحی و پیاده سازی سامانه دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان، سال 94.

مجری طراحی و پیاده سازی سامانه بایگانی الکترونیکی اسناد مربوط به دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان، سال 94.

داور طرح­های پژوهشی پارک علم و فناوری استان لرستان.

عضو کمیته علمی شورای تخصصی دانشجویی استان، سال 95.

رابط آموزش کارکنان دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.

مدیر سامانه مدیریت اطلاعات دانشگاه جامع علمی کاربردی (سماع).

عضو کمیته ربع قرن فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی- مهر ماه 1396.

کارشناس روابط بین الملل دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان- از سال 1396.

همکاری با فصلنامه مهارت آفرین به عنوان نویسنده، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان- از سال 1396.

عضو کمیته برگزاری اولین گردهمایی روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی-اردیبهشت ماه 1397.

دبیر کمیته علمی چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان- مهر ماه 1397.

مجری پروژه ایجاد بایگانی الکترونیکی اسناد و مدارک واحدهای مختلف شهرداری، سال 97. 

دبیر اجرائی مراسم تجلیل از دانش آموختگان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در سال 1397.

دبیر شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان، از سال 1398.

معرف­ها

دکتر احمد پاطوقی- استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران- تلفن تماس 02173225315

مهندس مجتبی حاجی­محمدی- مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز- تلفن 09166640580

دکتر مهدی فاضلی، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، 02173225312

دکتر امیرحسین نصراله براتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز- تلفن 09166664420