معرفی واحد استانی لرستان

معرفی واحد استانی لرستان

آشنایی با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان

دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش مهارت تخصصی است که زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان ها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد، به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان لرستان نیز از سال 1373 فعالیت خود را آغاز نمود. مراکز آموزشی این استان در جوار صنایع بزرگ و مراکز خدماتی تأسیس شده و امکانات و پتانسیل ویژه ای در جهت برآوردن نیازهای آموزشی تخصصی دارای می باشند.

 

اهداف واحد استان

به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی و افزایش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای و کارآفرینی و آماده کردن دانش‌آموختگان برای احراز مشاغل گوناگون با تاکید بر قابلیت‌های بالقوه واحد استانی و در قالب سیاست‌های کلی و خط مشی ‌های تعیین شده کلیه وظایف و اهداف و سیاست‌های سازمان مرکزی دانشگاه را با توجه به نیاز منطقه و استان به انجام می‌رساند.

 

شرح وظایف واحد استان :

  • شناسایی نیازها ،امکانات و مزیت بومی استان و بهره گیری از آنها برای توسعه آموزش های علمی کاربردی
  • گسترش آموزش های علمی کاربردی به منظور توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت کارآفرینی
  • فرآهم نمودن امکان برگزاری دوره های آموزشی که نیاز به اجرای آنها به تایید دستگاه های ذیربط رسیده و پیشنهاد به دستگاه های دولتی و غیره دولتی
  • سیاستگذاری ، هدایت و نظارت برفعالیت های آموزشی مراکز تحت نظارت و کلیه فعالیت های اداری، مالی ، آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی