اداره نظارت و ارزیابی

محسن بازوند

کارشناس مسئول اداره نظارت و ارزیابی

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 4-06633432631  داخلی 111

 

 

سوابق

کارشناس امور قراردادها
کارشناس حقوقی سپاه پاسدارن پلدختر به مدت یکسال
مدرس دانشگاه آزاد . پیامنور  کوهدشت و پلدختر ۱۱ سال
مدرس مراکز علمی کاربردی استان به مدت ۷ سال
ریس کمیته انضباطی هیئت ورزش سه گانه استان لرستان

کارشناس حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان