Aryanic
  • فراخوان مقاله
  • المپیاد دانشجویان دانشگاه
  • ملاقات هفتگی با ریاست دانشگاه
  • نشریه مهارت کارآفرینی
  • کانال تلگرام دانشگاه علمی کاربردی لرستان
صفحه اصلي > امور دانش آموختگان >  امور مربوط به گواهی موقت 

امور مربوط به گواهی موقت

 

حسب بخشنامه شماره  13653/91/ت ه مورخ 13/06/1391 واحد استانی تهران ، امکان هیچگونه پاسخگویی به دانشجویان و دانش‌آموختگان در خصوص گواهی موقت ایشان در واحد استانی تهران وجود ندارد. صرفا مراکز در این خصوص پاسخگو و مسئول خواهند بود.

توجه : مدت زمان بررسی و تائید گواهینامه‌های موقت در واحد استانی تهران با توجه به حجم متناوب کار ارسالی از مراکز تحت نظارت حداقل 7 و حداکثر 14 روز کاری می‌باشد.

جهت آگاهی از گواهی های صادر شده توسط امور دانش اموختگان می توانید به اینک زیر مراجعه نمایید.

اسامی گواهی های صادر شده 

 

همچنین پرونده هایی که دارای نقص بوده و توسط واحد استانی برگشت خورده اند از طریق لینک زیر قابل مشاهده هشتند.

لیست پروند های بازگشتی